Ochrona danych osobowych

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego "Sklep Makunki".
Pełna treść regulaminu znajduje się TUTAJ.

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest sprzedawca.

 2. Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) i ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. wykonanie umowy sprzedaży,

  2. świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie kont klientów, obsługa formularzy rejestracyjnych i zamówieniowych, subskrypcja),

  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy (np. dochodzenie roszczeń),

  4. wypełnienie obowiązków prawnych (np. obowiązków określonych przez prawo podatkowe),

  5. działania marketingowe (np. subskrypcja), jeśli klient wyraźnie się na to zgodził, przy czym klient może cofnąć swoja zgodę w każdym momencie.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzednim.

 5. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić wykonanie umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

 6. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom uczestniczącym w wykonaniu umowy sprzedaży w ramach usług kurierskich i/lub finansowych (serwisy płatnicze).

 7. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie jego zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać e-mailem udzieloną wcześniej zgodę.

 8. Klient ma dostęp do swoich danych, może je modyfikować i żądać ich usunięcia.